Persondatapolitik

iFysiurgisk massage:
Da jeg har journalpligt føres der journal efter hver behandling. De data der opbevares er navn, telefonnummer og evt. mailadresse samt selve journalen, som føres efter hver behandling.
Der vil for nogles vedkommende også opbevares cpr.nr., men det er kun i de tilfælde, hvor der er aftalt fakturering til Sundhedsforsikring.
Journalen opbevares i aflåst skab  i klinikken som er aflåst, når jeg ikke er der. Klinikken befinder sig i en bygning, som også er aflåst udenfor normal åbningstid.
Jeg er i april 2019 gået i gang med journalføre elektronisk i mit online-booking system, hvor der er journal tilknyttet. Den gamle papirjournal opbevares i en periode i aflåst skab til evt. brug. Den vil senere blive makuleret.
 
Kostvejledning:
Ved forløbets start udfyldes en samtykkeerklæring for, at jeg må gemme navn, telefonnummer og mailadresse. Udfyldes denne ikke slettes dine data så snart dit forløb er slut.
 
Generelt for AH Arbejdsmiljø, Workeasy og Hold Din Krop I Top:
Data opbevares og gemmes i interne systemer, hos dem der hoster hjemmeside, fragtmodul og i regnskabssystem i optil 5 år. Data bruges udelukkende til at behandle din ordre med (webshop) og til at gennemføre dine forløb/behandlinger med (kostvejledning og massage).

Du har ret til indsigt i oplysningerne samt at få dem udleveret. Du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl i dem samt ret til at få dem slettet til enhver tid du måtte ønske dette.

AH Arbejdsmiljø, Workeasy og Hold Din Krop I Top er dataansvarlig, og ønsker du at få slettet eller rettet dine data er du velkommen til at kontakte Anette Hovesen på mail.

Du har ret til at klage over vores behandling af data hos Datatilsynet.
 
 
 
Anette Hovesen | CVR: 32806376 | Østre Alle 6, 9530 Støvring  | Tlf.: 2083 5176